Vis navigasjon

Invitasjon til kick-off møte for “Fagnettverk Bærekraft”

Næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum har tatt initiativet til et regionalt fagnettverk for virksomheter som satser på bærekraft.

FROKOSTMØTE: Kompetansemeglere fra Buskerud Fylkeskommune orienterer om SkatteFUNN

Røyken Næringsråd vil i samarbeid med Kompetansemeglere Harald Østerberg og Per Olve Tobiassen gi medlemmene av Røyken og Hurum Næringsråd mulighet til å vite mer om tilbudet SkatteFUNN, og hvilken lavthengende mulighet dette tilbudet er.

NÆRINGSLIVETS DAG 2018 – Næringsutvikling basert på ny teknologi

Røyken kommune og Røyken Næringsråd arrangerer årlig en nettverksdag for næringslivet, politikere og samarbeidspartnere. Foruten inspirasjonsforedrag som setter viktige tema på agendaen, legger vi også opp til nettverksbygging og servering av god mat og drikke. Det blir også delt ut pris til “Årets Gründer” i Røyken.

Ti år før vi får ny rv.23

NY RUNDE: Fem år med planlegging og fem år med bygging er nødvendig før riksvei 23 fra Dagslet til E 18 står ferdig, sier direktør i Statens vegvesen region sør, Ingunn Foss. – Det trenger ikke ta så lang tid, sier samferdselsministeren.

Nytt samarbeid med Frisk Asker Hockey

Røyken Næringsråd har inngått et viktig og strategisk samarbeid med Frisk Asker Hockey.
Klubben driver et av Norges beste bedriftsnettverk med over 100 samarbeidspartnere, og med sine innovative løsninger og spennende konsepter har de fokus på utvikling i den hensikt å skape gode møteplasser for alle.

NAV-kurs om oppfølgingssamtalen med sykemeldte

Som leder og arbeidsgiver opplever du å ha sykefravær på arbeidsplassen med påfølgende oppfølging av medarbeidere. Gratis kurs arrangeres i Røyken 29.5.

Årsmøte 2018

Næringsrådets årsmøte går av stabelen 29. mai i Røykenbadets festsal. Årsmøteforedraget blir ved rådmann i Røyken Per Morstad som informerer om sin nye store jobb som direktør for samfunnsutvikling i nye Asker kommune.

Stormøte om rv. 23

Formålet med konferansen som arrangeres i Røyken 13. juni, er å mobilisere rundt rv. 23 for å få fortgang i aktuelle prosesser og mot kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP).  En studie foretatt av Multiconsult på firefelts motorvei på strekningen Verpen-Dagslett vil presenteres på konferansen. 

To tiår med tall

Suksessbedriften Økonomisenteret AS ble stiftet på et kjøkken i Røyken første mai 1998. De tre gründerne visste lite om at nyskapningen raskt skulle bli en av Røykens største privateide arbeidsplasser og Gassellebedrift i 2002.

Malende medlemsbedrift

Å male er som å puste. Jeg maler. Derfor lever jeg,» sier medlemsbedriften og Røyken-kunstneren Henriette Roka-Aardal.