Vis navigasjon
 • 488329forside_bilder
  Bli med i vårt nettverk Røyken Næringsråd er en uavhengig organisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Røyken kommune.
 • 197537h__st
  Medlemsfordeler Som medlem får du tilgang til et stort nettverk, frokostmøter, kurs og sosiale arrangementer. Månedlige nyhetsbrev, veiledning, og mye mer. Ta kontakt med oss.
 • 849599Follestad_2
  Røyken Næringspark ligger meget sentralt, 20 minutter fra Oslo og Drammen, og 5 minutter fra Oslofjordtunnelen/E6.
 • 234872all
  ALL Norges første helautomatiserte containerhotell
 • 915837slemmestad
  Slemmestad 2020 En levende kystby med spennende utvikling.
 • 871989lysfestivalen
  Factory Light Festival har fått støtte til samarbeidsprosjektet "Lightbridge" med den polske lysfestivalen "Bella Skyway" i Torun.
 • 724450hurtigbaat
  Effektiv kommunikasjon Hurtigbåten går fra Slemmestad til Oslo.

Bli med på båttur med Christian Radich

Hurum trebåtfestival inviterer medlemmer av næringsrådene, samt politikere fra Asker, Røyken og Hurum på tur med Christian Radich fra Oslo til Sætre fredag 2. juni 2017.

Solenergi fra taket

Røyken Eiendom skal installere anlegg for å utnytte solenergi på taket til Bråset Bo- og Omsorgssenter. Solenergien skal benyttes til produksjon av varme og elektrisk energi.

Kurs for nyetablerte aksjeselskap

‘EN GOD START’ Et grunnleggende kurs om skatt og mva for aksjeselskap, 23. mai kl.12.-16.

Tilvekst til bygdesamlingen

I kjellerne til Gjellumstua på Hernestangen er Røyken Historielag i ferd med å innrede et bryggerhus for å vise hvordan man vasket klær i gamle dager.

Årsmøte med foredrag om “Nye Asker kommune”

Årsmøte 2017 arrangeres på Røykenbadet 10. mai. Ordfører i Asker og leder av fellesnemda for “Nye Asker kommune” Lene Conradi holder foredrag om nye og større muligheter for næringslivet i storkommunen.

Går så det suser…

Røyken Eiendomsutvikling AS ligger an til et overskudd på 11,6 mill og dette skyldes i hovedsak salg av tomter på Røyken Næringspark.

Kunstproduksjon i Slemmestad

Slemmestadbedriften Frode Stenberg AS arbeider med et gigantisk kunstprosjekt i ren Hollywoodstil. Produksjon av de lysende bokstavene “BERGEN?” i fjellsiden ved Flesland flyplass.

Bacheloroppgave – varehandel

Tre studenter fra Høyskolen i Sør-Øst Norge campus Drammen har valgt å skrive en Bacheloroppgave hvor de vil undersøke hvordan man kan styrke lokal handel i Røyken og Hurum, samt tette handelslekkasjen i området.

Utbedring av tunneler på RV 23 i 2018

Tre tunneler på RV 23 i Røyken og Hurum skal rehabiliteres. Arbeidene starter senvinteren 2018, og skal i all hovedsak gjennomføres med kvelds- og nattestenginger for å minske belastningene for lokalmiljøet langs omkjøringsveiene.

Starte og drive bedrift-dagen i Drammen

VELKOMMEN TIL INFORMASJONS- OG INSPIRASJONSDAG

Samarbeidspartnere