Vis navigasjon

Forfatter Arkiv

Oslofjordens Friluftsråd i Slemmestad

Sommeren 2016 flyttet Oslofjordens Friluftsråd inn i administrasjonsbygget i den tidligere sementfabrikken i Slemmestad. Organisasjonen føler at de er tatt godt imot av lokalsamfunn og næringsdrivende i kommunen, og har funnet seg vel til rette.

Påfyll av kompentanse

Kompetansepfåfyll får stadig større fokus i næringslivet, noe som gir den enkelte bedrift både et konkurransefortrinn og sterkere ressurser i eget hus!

Bli med på båttur med Christian Radich

Hurum trebåtfestival inviterer medlemmer av næringsrådene, samt politikere fra Asker, Røyken og Hurum på tur med Christian Radich fra Oslo til Sætre fredag 2. juni 2017.

Solenergi fra taket

Røyken Eiendom skal installere anlegg for å utnytte solenergi på taket til Bråset Bo- og Omsorgssenter. Solenergien skal benyttes til produksjon av varme og elektrisk energi.

Kurs for nyetablerte aksjeselskap

‘EN GOD START’ Et grunnleggende kurs om skatt og mva for aksjeselskap, 23. mai kl.12.-16.

Tilvekst til bygdesamlingen

I kjellerne til Gjellumstua på Hernestangen er Røyken Historielag i ferd med å innrede et bryggerhus for å vise hvordan man vasket klær i gamle dager.

Årsmøte med foredrag om “Nye Asker kommune”

Årsmøte 2017 arrangeres på Røykenbadet 10. mai. Ordfører i Asker og leder av fellesnemda for “Nye Asker kommune” Lene Conradi holder foredrag om nye og større muligheter for næringslivet i storkommunen.

Går så det suser…

Røyken Eiendomsutvikling AS ligger an til et overskudd på 11,6 mill og dette skyldes i hovedsak salg av tomter på Røyken Næringspark.

Kunstproduksjon i Slemmestad

Slemmestadbedriften Frode Stenberg AS arbeider med et gigantisk kunstprosjekt i ren Hollywoodstil. Produksjon av de lysende bokstavene “BERGEN?” i fjellsiden ved Flesland flyplass.

Bacheloroppgave – varehandel

Tre studenter fra Høyskolen i Sør-Øst Norge campus Drammen har valgt å skrive en Bacheloroppgave hvor de vil undersøke hvordan man kan styrke lokal handel i Røyken og Hurum, samt tette handelslekkasjen i området.