Medlemsinformasjon

Bedrift
ISPS HAVNESIKRING AS
Foretaksnummer
914 379 164 MVA
Beskrivelse

ISPS Havnesikring AS er et firma som blant annet leverer tjenester til ISPS havneanlegg/havner i Norge.

ISPS Havnesikring AS er som godkjent Recognized Security Organization godkjent av Kystverket til å foreta utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger av havneanlegg/havner ihht kravene i ISPS koden.

Dette innebærer å gjennomføre sårbarhetsvurdering ut fra følgende risikoer:

  • Terrorisme
  • Sabotasje
  • Spionasje
  • Kriminalitet

Kystverket er forvaltningsmyndighet i Norge og skal sluttgodkjenne alle ferdige sårbarhetsvurderinger.

I tillegg til dette kan ISPS Havnesikring AS levere sikringsplaner til havneanlegg/havner ut fra en godkjent sårbarhetsvurdering. Dette er kanskje det viktigste dokumentet for havneanlegg/havner. Dette fordi det er dette dokumentet som i detalj regulerer hvordan sikringsarbeidet ved havneanlegget/havnen gjennomføres til daglig.

ISPS Havnesikring AS leverer også kurs tilknyttet ISPS koden. Disse kursene bygger på standarder fra International Maritime Organization (IMO), FNs sjøfarts organisasjon, såkalte IMO Model Courses. I standardene fra IMO Model Courses gis det utførlige minstekrav til innholdet i kursene, dette med tanke på hvilke tema som skal være med, vekting av disse i forhold til tidsbruk samt krav til gjennomføring. Disse kursene er ment å skulle dekke ett minimumsbehov til skolering i ISPS koden og er delt opp etter hvilke oppgaver den enkelte har i sin organisasjon med tanke på sikringen av havneanlegget/havnen.

Videre leverer ISPS Havnesikring AS fagrettede kurs innenfor ISPS sikring som ikke er regulert av IMO. Dette kan være kurs i visitering av personer, bagasje, samt gjennomsøkning av gods og kjøretøy i den hensikt å avdekke brudd på ISPS koden.

 ISPS Havnesikring AS tilbyr også kurs for staber:

ISPS Havnesikring AS kan også gjennomføre trening/drill og øvelser som pålagt i ISPS koden. ISPS Havnesikring AS har utarbeidet et trening/drill- og øvingsscenario som dekker alle sider ved en sikringsplan. Dette gjennomføres som tre kvartalsvise trening/drill og en mini øvelse hvert år. Dette gjennomføres både som table-top trening og praktisk gjennomføring for aktuelt personell.

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Besøksadresse
Røyken Næringspark, ALL bygget
Postadresse
Johan Follestadsvei 7
Poststed
Åros
Postnummer
3474
Telefon
481 98 609
Webside
http://www.ispshavnesikring.no
Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone