Vis navigasjon

Oslofjordens Friluftsråd i Slemmestad

Sommeren 2016 flyttet Oslofjordens Friluftsråd inn i administrasjonsbygget i den tidligere sementfabrikken i Slemmestad. Organisasjonen føler at de er tatt godt imot av lokalsamfunn og næringsdrivende i kommunen, og har funnet seg vel til rette.

Oslofjordens Friluftsråd ble stiftet i 1933, og har siden da jobbet for at alle som bor rundt Oslofjorden skal ha tilgang og muligheter til å bruke fjorden og strendene rundt.

Oslofjordens Friluftsråd er en stor organisasjon og alle kommuner med kyst- og strandlinje fra svenskegrensa til Telemark er med i samarbeidet.  Befolkningsveksten i kommunene langs Oslofjorden er stor, og det er behov for flere friområder. Det er en prioritert oppgave for friluftsrådet å finne nye områder for bruk og til glede for allmennheten.

I alt finnes det nå 600 km med kyststi langs Oslofjorden. Oslofjordens Friluftsråd jobber aktivt med kyststier på mange fronter – med planlegging, rådgivning, kartlegging og tilrettelegging.

Båtfolket kjenner Oslofjordens Friluftsråd best gjennom Skjærgårdstjenesten som er fjordens «vaktmestere» og som har 25 års jubileum i 2017. Skjærgårdstjenesten er oppdelt i 9 driftsenheter og jobber på tvers av kommunegrensen.

I tillegg eier Oslofjordens Friluftsråd totalt 52 kystledhytter som leies ut til alle som ønsker kystnære opplevelser, aktiviteter og rekreasjon. Det er idylliske hytter, tidligere fyrstasjoner, tåkeklokke og bygg som Forsvaret har brukt.

Marin forsøpling er et tema som Oslofjordens Friluftsråd har engasjert seg sterkt i de siste årene. Både strandrydding, undervisning og mer forskningsbaserte aktiviteter for å finne ut mer om opphav og kilder, er sterkt i vinden. Friluftsrådet er på mange måter det miljøet som kan mest om dette emnet. Mange har fått øynene opp for hvor viktig dette miljøspørsmålet er.

 

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone