Vis navigasjon

Solenergi fra taket

Røyken Eiendom skal installere anlegg for å utnytte solenergi på taket til Bråset Bo- og Omsorgssenter. Solenergien skal benyttes til produksjon av varme og elektrisk energi.

Taket på Bråset er spesielt egnet for solenergi og valgt som arena for dette spennende pilotprosjektet. Sykehjemmet har ekstra stort behov for varmt vann i sommerhalvåret da beboerne har behov for å dusje ofte. Røyken Eiendom planlegger å starte prøvedrift av anlegget allerede i juli – august i år.

Tiltaket er i tråd med Norges klimamål om å redusere energibruk og produsere energi tilsvarende det man bruker innen 2030, og er et av tiltakene i Røyken kommunes klimaplan, som ble vedtatt for noen måneder siden.

Solenergi er betegnelsen på den energien som solen produserer og avgir gjennom stråling og kan i hovedsak utnyttes på to måter; produksjon av varme (også kalt solvarme) og produksjon av elektrisk energi (også kalt solstrøm).

– I alt 160 solceller skal monteres på et 260m2 stort området. Solcellene fanger opp solvarmen som føres inn i bygget på strømkretsen og bidrar til forsyning av strøm tilsvarende årlig strømforbruk til tre eneboliger, opplyser prosjektleder i REAS, Bjørn Walter Jensen.

Det skal også monteres solfangere på et 160 kvadratmeter stort område.

– Her settes det opp paneler som fanger opp energi fra sola og som varmer opp vann/glycol som føres inn til byggets tappevannsbeholdere og sørger for varmt vann. Dette tilfører energi tilsvarende årsforbruket til seks eneboliger, forteller han.

 

Kilde: RHA – Svein Ove Isaksen

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone