Vis navigasjon

Drømmer du om suksess som gründer? Vi hjelper deg

Dersom du har lyst til å bli gründer og skal starte din egen bedrift, har du sannsynligvis mange spørsmål. Etablererveiledningen i “nye” Asker tilbyr kurs og rådgivning for deg som går med slike planer.

Næringslivets Netverksdag 2019 – Asker kulturhus 8. mai

Tema på konferansen er hvorledes bærekraft og samfunnsansvar gir næringslivet konkurransefortrinn. Næringsrådene i Asker, Hurum og Røyken ønsker medlemmene velkommen til en viktig møteplass for inspirasjon og nettverksbygging. 

Inspirasjonskveld for nye, kommende og unge bønder i nye Asker og Bærum

Etablerertjenesten i Akershus inviterer landbruksnæringen i vår region til inspirasjonskveld. Bli bedre kjent, knytt kontakter og sammen bidra til en spennende utvikling av næringen!

COLAB – huset for nyskaping i Røyken og Slemmestad

Røyken kommune åpnet et nytt innovasjonssenter i Slemmestad 1. mars 2019 i samarbeid med Røyken Næringsråd. Hensikten er å stimulere til entreprenørskap og nye arbeidsplasser i Røyken kommune.

Ungdommer får “Jobbavis” for 8. gang

Starte og drive bedrift-dagen- Asker 4. april

Frokostseminar 19. mars – “Slik drifter og utvikler du selskapet ditt”

Næringslivsfrokost 5. mars hos Varner med tema omstilling

Kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker 2020-2032

Frokostmøte 13.2. – Nye skatteregler – rapportering av ansattes fordeler