Vis navigasjon

Dekker du kunnskapshullet i din bedrift?

En søknad om Kompetanseplussmidler for 2020-21 kan være en god løsning. Næringsrådet har inngått et samarbeid med Folkeuniversitetet som utarbeider og tilpasser søknaden ut fra bedriftens behov og skreddersyr opplæringen slik at innhold er tilpasset virksomheten.

Hva er Kompetansepluss: Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte, med kort formell utdanning, i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, data, norsk for fremmedspråklige). Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Når du investerer i kompetanse, vokser både de ansatte og virksomheten. I henhold til NHOs Kompetansebarometeret 2018 så har 6 av 10 bedrifter i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. 4 av 10 bedrifter med et udekket kompetansebehov sier at de opplever å tape kunder eller markedsandeler.

Folkeuniversitetet er den største tilbyderen av etter- og videreutdanning for voksne i Norge. De er i disse dager i ferd med å kartlegge bedrifter som kan være aktuelle samarbeidspartnere i forbindelse med en søknad om Kompetansepluss-midler fra Kompetanse Norge for 2020-21. Dette er en unik mulighet til å få dekket kostnadene for opplæring fra det offentlige.

Som godkjent tilbyder av Kompetansepluss midler har Folkeuniversitetet benyttet tilskuddsordningen i samarbeid med bedrifter gjennom en årrekke. Folkeuniversitetet tilfredsstiller de krav som er stilt fra Kompetanse Norge til faglig og administrativ kvalitet.

Folkeuniversitetet tilpasser søknaden ut fra bedriftens behov og skreddersyr opplæringen slik at innhold er tilpasset virksomheten. Eksempelvis kan undervisning i lesing, skriving og regning tilpasses bedriftens fagområde. Folkeuniversitetet har mange gode referanser å vise til der opplæringen senere har ført til at ansatte har fått et fagbrev – bl.a innen logistikk, produksjonsteknikk, betongfag, gjenvinning, byggdrift, salg-service , industriell matproduksjon.

Folkeuniversitet har inngått et samarbeid med Røyken Næringsråd og deres medlemsbedrifter. Det er mulighet for en felles søknad med bedrifter som har sammenfallende behov, eller en egen søknad for den enkelte bedrift. Det må være minst 10 deltakere i en søknad om midler. Folkeuniversitetet tar ansvar for søknaden, gjennomføring av undervisningen og en omfattende rapportering til Kompetanse Norge. Bedriften må kartlegge hvor mange ansatte som har behov for opplæring, samt at disse er motiverte for og kan delta i opplæringen.

Søknadsfrist: 10. desember 2019.

Opplæringen kan gjennomføres: 1. mai 2020 – 30. juni 2021

-Økt kompetanse har dokumentert positiv effekt:
-Fører til færre feil
-Bedre rapportering
-Mer motiverte ansatte
-Ansatte får bedre forståelse av instrukser og rutiner
-Mer effektiv drift
-Bedre kundeservice
-Større konkurransekraft i anbud
-Flere blir rustet til å ta fagbrev eller annen videreutdanning

Hvis dette virker interessant – ta kontakt med:

Folkeuniversitetet v/ Anne Marie Gjems amg@fu.no  tel. 92 46 20 51

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email