Vis navigasjon

Et sterkere næringsråd er i startgropa!

Nyttår markerer en ny start for de tre næringsrådene våre. Tre kommuner blir til èn, og tre næringsråd blir til ett. Hos oss har prosessen pågått lenge, og vi er klare til å ta fatt på jobben med å sikre gode rammebetingelser og vekstvilkår for næringslivet i den nye Asker kommune.

F.v. Arne Hjorth(Hurum), Yngve Bastesen(Asker) og Hilde Thorud(Røyken). Foto: Knut Bjerke

Til sammen har vi rundt 600 store og små medlemsbedrifter. De ligger spredt i en kommune som får store geografiske avstander. Derfor er det viktig for oss at vi fortsatt blir å treffe i lokalmiljøene. De ansatte fortsetter, og vi opprettholder kontorene i Røyken og Hurum – med hovedkontor i Asker sentrum. Slik sikrer vi lokalkunnskap og tett dialog med medlemmene.

Når det nye næringsrådet inviterer til arrangementer, vil det også skje på ulike steder, gjerne avhengig av hvilke temaer som skal diskuteres.

Det nye styret vil ansette daglig leder for Asker næringsråd på nyåret.

Nye muligheter
Den nye kommunen får over 90 000 innbyggere. Det betyr at vi har tilgang til kortreist arbeidskraft innenfor vår egen kommune. Blant disse innbyggerne er det også mye kompetanse vi kan dra nytte av i arbeidet med nyskaping og innovasjon.

Asker kommune får store ubenyttede arealer til nærings- og boligområder. Her ligger det muligheter for å tiltrekke oss nye virksomheter og ny arbeidskraft. Det blir en viktig oppgave å sørge for at våre politiske myndigheter faktisk legger til rette for at dette skjer, og at hele den nye kommunen tas i bruk.

Nye utfordringer
De tre nåværende kommunene har hatt politikere med detaljert kunnskap om det lokale næringslivet. Nå blir situasjonen en annen: Ingen av dem har den samme oversikten, og næringsrådet får en stor oppgave med å formidle kunnskap om et mangfoldig næringsliv og hvilke problemstillinger vi står overfor i de ulike delen av kommunen.

Samtidig skal vi følge nøye med i alle saker som kan få betydning for næringslivet. Ett spørsmål overskygger det meste: Den viktigste forutsetningen for vekst og nyetablering er at vi får en bedre infrastruktur både innenfor og rundt kommunen. Dette er ikke bare et lokalt spørsmål, og vi har tro på at en større kommune og et sterkere næringsråd kan ha bedre påvirkningskraft overfor regionale og sentrale myndigheter.

For dere som medlemmer av det nye Asker næringsråd åpner det seg nye muligheter for å bygge nettverk med bedrifter som har sammenfallende interesser. Allerede 22. januar kl 17.00 byr vi på første mulighet i Sekkefabrikken i Slemmestad. Da inviterer vi til årsmøte i det nye næringsrådet. Der skal vi blant annet vedta vedtekter og budsjett og velge styre. Men det blir også underholdning, servering og god tid til å knytte nye bekjentskaper.
Hold av datoen – invitasjonen kommer snart!

 

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email