Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mellom Asker, Hurum og Røyken 1.1.2020, har Røyken kommune allerede nå valgt å bli en del av etablerertjenesten i Asker og Bærum. Tjenesten er finansiert av Akershus fylkeskommune og kommunene og er fra nå av også et tilbud til innbyggere i Røyken kommune.

Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum tilbyr kurs og veiledning i Sandvika, Asker og Røyken.

Tilbudet omfatter grunnkurs i etablering hvor hovedtemaene er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer), selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap). I tillegg tilbys temakurs. Du kan også bestille en veiledningstime hvis du har behov for å snakke med en veileder. Vi foretar også næringsfaglig vurdering.

Mer informasjon om tilbudet og påmelding til veiledning, kurs og næringsfaglig vurdering finner du her:

 

Kunnskapsprøve og etablererprøve (skjer fremdeles hos Røyken kommune)

For å søke om serveringsbevilling må du ha bestått etablererprøven. Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder med salgs-/skjenkebevilling, må du ha bestått kunnskapsprøven. Du kan avlegge kunnskaps- og etablererprøven hos Røyken kommune.  Priser: kr 400,- pr prøve. For påmelding kontakt Servicetorget, Røyken kommune, telefon 31 29 60 00, e-post: postmottak@royken.kommune.no eller saksbehandler direkte på telefon 31 29 60 68.

Etablererprøven

Den som skal være daglig leder for steder med serveringsbevilling, må ha avlagt og bestått etablererprøven. De som søker om serveringsbevilling, må sørge for at daglig leder avlegger etablererprøve snarest. Det er vedtatt en egen forskrift om etablererprøven.

Kunnskapsprøven

Alle som vil godkjennes som styrer eller stedfortreder ved steder som har, eller skal søke om salgs- /skjenkebevilling, må ha dokumenterte kunnskaper om alkoholloven. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Kunnskapsprøven for salg og sjenking av alkoholholdig drikke finner dere mer informasjon om hos Helsedirektoratet. Opplæring etablererprøve og kunnskapsprøve Læremateriell er tilgjengelig for kjøp på VINN. Merk at gratis etablererkurs som nevnt ovenfor, ikke erstatter etablererprøve for å få serveringsbevilling.

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email