Vis navigasjon

Husk å stemme!

Det er viktig at vi får et Kommunestyre og et Fylkesting som ivaretar næringslivets interesser og sørger for gode rammebetingelser.

Næringslivet er avhengig av gode og forutsigbare rammebetingelser for å utvikle lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser. Det fordrer at våre politikere setter næringsliv på agendaen og sørger for å drive en næringspolitikk som virksomhetene er tjent med. 

De største og viktigste sakene som næringslivet i Røyken er opptatt av er utbedring av veier og et bedre kollektivtilbud, rask og effektiv behandling av byggesaker, tilgjengelige næringsarealer og tilgang på riktig og kompetent lokal arbeidskraft. Saker på dette og mange andre områder behandles og besluttes av Kommunestyret og Fylkestinget.  

Jeg oppfordrer derfor alle til å studere partienes programmer og valglister. Benytt din unike mulighet til å påvirke hvilken næringspolitikk som skal føres de nærmeste årene. Jeg har stemt, håper du gjør det også.

 

Godt valg!

Hilsen Hilde Thorud

Daglig leder Røyken Næringsråd

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email