Vis navigasjon

Kommunal plan for masseforvaltning

Kommunestyret i Røyken vedtok nylig en “Strategiplan for masseforvaltning” som omhandler sikker og lovlig håndtering av byggeråstoff og masselagring.

Hensikten med denne strategiplanen, er å danne rammer for Røyken kommunes masseforvaltning. Det vil alltid være behov for arealer til uttak, mellomlager, behandling og deponi av overskuddsmasser. Det er viktig at kommunen sikrer arealer for byggeråstoff og masselagring og at uttak, gjenbruk og lagring skjer på sikkert og lovlig vis.

Målene med planen er å legge tydelige rammer og føringer for 1. at alt uttak og mottak av masser skjer på sikkert og lovlig vis. 2. å sikre arealer for massemottak og gjenvinning. 3. å sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Røyken 4. å sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser.

Alle dokumenter i saken finner du her: 

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email