Vis navigasjon

Næringslivets Dag 2019 – en historisk konferanse

Næringslivets Dag 2019 som arrangeres 30. oktober i Sekkefabrikken blir historisk. For aller siste gang arrangerer Røyken Næringsråd sin årlige konferanse i samarbeid med Røyken kommune.

Fra 2020 blir det en ny felles næringsforening for Asker og ny kommune som har regien. Målgruppen for seminaret er medlemmer av næringsrådene, samt politikere og ansatte i de tre kommunene.

Aktuelt tema
Temaet på årets konferanse er hvorledes satsning på innovasjon og digitalisering kan føre til flere kortreiste arbeidsplasser i fremtidens Asker. Den nye kommunen får 93.000 innbyggere hvorav 47.000 er yrkesaktive. I alt 58% av disse pendler daglig ut av kommunen til jobb og det er ikke uvanlig at mange bruker 2-3 timer av sin fritid på transport til og fra jobb. Mange av disse ønsker seg en arbeidsplass nærmere hjem og familie og er en betydelig ressurs for næringslivet i nye Asker.

Ledende i landet på næringsutvikling
Temaet på årets konferanse er ikke tilfeldig valgt. I kapittel 9 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker har næring fått et eget punkt:

“Den nye kommunen har et stort potensial for en bærekraftig, miljøvennlig, kunnskapsbasert næringsutvikling. Med en helhetlig næringspolitisk strategi er det mulig å skape synergier mellom ulike næringsklynger i den nye kommunen. Videre vil en helhetlig areal-, bolig- og næringspolitikk kunne redusere transportbehovet, ved at arbeidsplassene gjøres kortreiste.
a) Den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling
b) Næringsutviklingen i den nye kommunen skal baseres på de lokale fortrinn i de ulike deler av kommunen.
c) Den nye kommunen skal ha en særskilt satsning på å tiltrekke og støtte opp om gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen.
d) Næringspolitikken skal bygges opp rundt de etablerte bedrifter samt satsning på nyetableringer.
e) Det etableres en strategi for opplevelsesnæringen i den nye kommunen basert på kystkultur, historie og reiseliv”.

I forbindelse med utarbeidelse av Kommuneplan for Asker, utarbeides det et forslag til en næringsstrategi og næringsplan for Asker. Prosjektrådmann Lars Bjerke vil presentere denne prosessen og viktige satsningsområder. I tillegg vil utviklingssjef Ole Kristian Tangen introdusere kunnskaps- innovasjons- og digitaliseringssenteret SEIL, som skal etableres i Asker.

Hvem vinner til slutt?
Kjetil Kristoffersen er populær gründer, motivator og foredragsholder. Den svenske brannmannen Lasse Gustavsons ord om å ikke bli et produkt av andres forventninger gjorde så stort inntrykk at Kjetil sa opp jobben som lærer, fotballtrener manager for roeren Olaf Tufte. Han gjennomførte tidenes foredragsturne i Skandinavia med Lasse Gustavson, der det i Norge ble solgt billetter for 30 millioner. Hans foredrag handler om hva frihet kombinert med mål og vilje gjør for enkeltmennesker og virskomheter.  Gir også tips om fire faktorer som må til for å lykkes som gründer.

Innovasjon i praksis
Sjur Dagestad er professoren som ikke snakker slik professorer vanligvis gjør. På en karismatisk og engasjert måte presenterer han innovasjon i praksis. Han har vært med på etableringen av ni selskaper og har jobbet med innovasjon siden slutten av 80-tallet. Innovasjon er et praktisk fag. Det er vel og bra å kunne teorien, men innovasjon i praksis handler om innsikt, mennesker, team, prosjektledelse, strategi og ikke minst – evnen til å snekre sammen gode forretningsmodeller.

Priser, heder og ære
På konferansen deles også ut priser til årets Gründere og Lærling i Røyken. Det blir også kåret en vinner av idékonkurransen StartUpp i Røyken og Hurum.

PÅMELDING HER:

 

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email