Vis navigasjon

Stormøte om rv. 23

Formålet med konferansen som arrangeres i Røyken 13. juni, er å mobilisere rundt rv. 23 for å få fortgang i aktuelle prosesser og mot kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP).  En studie foretatt av Multiconsult på firefelts motorvei på strekningen Verpen-Dagslett vil presenteres på konferansen. 

Rv. 23 er en veg med viktige funksjoner både lokalt og regionalt, men også nasjonalt som en del av øst-vestkorridoren i Sør-Norge og framtidig Europaveg (E134). Daglig møter vi på store utfordringer knyttet til framkommelighet og nærmiljøulemper på strekningen Dagslett i Røyken – E18 i Lier, samt regularitet og sikkerhet for Oslofjordkryssingen.

Formålet med konferansen er å mobilisere rundt rv. 23 i forhold til aktuelle prosesser og mot kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Finansieringen er delvis på plass i inneværende NTP. Forutsetningene for et kvalitetsløft bør være tilstede og på sikt bør hele rv. 23 ha motorveistandard. For å samle og samstemme alle gode krefter, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i konkret og oppdatert informasjon, samt politiske vurderinger.

E134 Haukeliveien AS og Røyken kommune har tatt initiativet til et stort møte om riksvei 23 onsdag den 13. juni i Sekkefabrikken. Her er en rekke sentrale personer invitert, og grunnen til at møtet arrangeres, er at arbeidet med bygging av riksvei 23 fra Dagslet til Linnes har stoppet opp.

– Men vi vil også at det skal bygges fire felt på riksvei 23 fra Dagslett og videre til tunnelåpningen i Hurum, sier næringssjef Asbjørn Flo i Røyken kommune. Sammen med daglig leder Hilde Thorud i næringsrådet og daglig leder Børge Skårdal i E134 Haukeliveien AS arrangerer de temamøtet om riksvei 23 i samarbeid med kommunene Lier og Hurum.

Forhåpentligvis kan konferansen bidra til å skape et felles og realistisk fundament for videre arbeid med denne viktige vegstrekningen.

De samler til stormøte om riksvei 23, (f.v.) næringssjef Asbjørn Flo, daglig leder i næringsrådet i Røyken Hilde Thorud og daglig leder Børge Skårdal i Haukeliveien AS. Foto: Svein Ove Isaksen, rha.no

Både Røyken kommune og Hurum og Lier står bak initiativet, og alle ordførerne kommer. Fylkesordfører i Akershus, Anette M. Soli, kommer for å snakke om det regionale perspektivet. Bjarte Grostøl fra ASKO skal snakke om robust infrastruktur og områdeleder i Ruter, Robert Fjelltun, tar for seg kollektivtilbud øst-vest på riksvei 23.

Avdelingsdirektør i veivesenet, Ingunn Foss, skal orientere om status og framdrift for utbygging av Dagslet-Linnes, mens hennes kollega Anne Grethe Nordahl skal orientere om Oslofjordkrysningen. Solveig Hovda fra veivesenet skal snakke om riksvei 23 sin nasjonale rolle og NTP-rullering. Fra Multiconsult for å legge fram skisse kommer Christian Hofstad.

Røykenbøringen Rikard G. Knutsen er politisk rådgiver i samferdselsdepartementet og skal snakke om utviklingsmål og strategi for riksvei 23. I tillegg blir det innslag fra ordførerne og en paneldebatt, før Børge Skårdal fra Haukeliveien AS oppsummerer det hele. Næringssjef Asbjørn Flo skal lede konferansen.

Se også artikkel i Røyken og Hurums Avis

 

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email