Vis navigasjon

To tiår med tall

Suksessbedriften Økonomisenteret AS ble stiftet på et kjøkken i Røyken første mai 1998. De tre gründerne visste lite om at nyskapningen raskt skulle bli en av Røykens største privateide arbeidsplasser og Gassellebedrift i 2002.

En av de tre som signerte stiftelsespapirene den maidagen i 1998, var 29  år gamle Kari-Anne Borch. De to andre var hennes far, Arne-Knut Langenes, og Steinar Maribo. Kari-Anne har vært daglig leder siden starten, og Steinar Maribo jobber deltid i selskapet, selv om han nådde normal pensjonsalder for ti år siden. Hans fagkunnskap og erfaring er uvurderlig.

Her er alle de opprinnelige gründerne og dagens ledelse samlet på ett brett. Steinar Maribo, Lise Jordheim, Finn Korsmo, Torill Langenes, Kari-Anne Borch og Arne-Knut Langenes.

Fra skrivemaskin til data i skyen

– Regnskapsbransjen har jo utviklet seg i en rivende fart. Vi bestemte oss tidlig for å satse på teknologi og kompetanse. I dag er halvparten av våre ansatte autoriserte regnskapsførere, og våre regnskapssystemer er blant de beste og mest moderne, forteller Kari-Anne Borch. Hun smiler når hun tenker tilbake på tiden da hun med utgangspunkt i farens notater, renskrev selvangivelser på skrivemaskin. Det virker så fjernt.

20-års festen

20-årsjubilieumet ble formelt markert på kontoret 3. mai. I tillegg er alle ansatte invitert på en jubileumstur til Skottland.

Røykens ordfører, Eva Noren Eriksen, var blant gratulantene. I sin gratulasjonstale sa ordføreren at Økonomisenteret er en bedrift som kommunen er stolte av å ha i Røyken. Et godt forbilde for andre gründere og bedrifter.

– Økonomisenteret bidrar til og styrker vårt lokalsamfunn. Vi trenger slike bedrifter, som bl.a. sørger for at ungdom og andre som trenger det får arbeidstrening! Jeg har kjent Kari-Anne Borch og Steinar Maribo i mange år og er ikke overrasket over at bedriften deres er en suksess. Måten de ivaretar de ansatte/ på, gjør at staben er stabil og trives i det gode miljøet, sa ordføreren før hun overrakte daglig leder en vakker blomsterbukett.

Heier på Røyken og nye Asker

Økonomisenteret er bevisste på at de er Røyken-bedrift. Og nå er de positive og forventningsfulle til mulighetene som kommunesammenslåingen vil gi lokalt næringsliv.

De fleste av våre 350 kunder og 21 ansatte er basert i Røyken, Hurum eller Asker/Bærum. Nye kunder kommer til hver uke.

De ansatte er med

Tjueåringen har alltid skikket seg, og levert tilfredsstillende positive resultater. De ansatte ble invitert med på eiersiden i 2001, og eier i dag 25% av aksjene.

– Det, og at vi bruker mye ressurser på kursing og personalutvikling er vel noe av grunnen  til at vi har en dyktig, stabil stab, nesten uten gjennomtrekk, sier Kari-Anne Borch.

Sosialt ansvar

– Så ofte vi kan, sier vi ja til å ta inn skoleungdom på praksisuker, eller å gi arbeidstrening i samarbeid med NAV. Vi forsøker også å støtte opp om lokalt kulturliv, bl.a. som sponsorer av forskjellig organisasjoner og arrangementer. Vi er også bevisste på å styrke lokalt næringsliv når vi kan. Alt som kan handles lokalt, blir kjøpt lokalt, forklarer Kari-Anne Borch.

Ryktet om regnskapsførerens død er overdrevet

Kari-Anne Borch tror ikke regnskapsførere er borte om tjue år. Tvert imot. I 2038 tror hun  Økonomisenteret AS har dobbelt så mange kunder som i dag, men ikke flere ansatte. Men rollen og oppgavene til regnskapsføreren vil endre seg.

Rådgivning er vekstområdet

– Vi tror at morgendagens regnskapsførere vil jobbe mindre med frister og rapporteringer enn  i dag, mens rådgiver-funksjonen blir mye mer omfattende. Blant annet fordi  flere av de manuelle prosessene vi i dag har med bilagene, vil bli helt automatisert i framtiden. Vi pleier å si at det er ingen som kjenner deg så godt som regnskapsføreren, og den kunnskapen bør man omsette til konkrete råd som gir bedre lønnsomhet, forklarer Kari-Anne Borch.

Fra null til ti millioner på ti år

Det tok ti år for selskapet å runde 10 millioner i årlig omsetning. Da hadde de overtatt kundene til Maribo Data Regnskap AS, Regnskapssentralen AS i 2000 og fra Finn Korsmo sitt selskap: Trygg Regnskapssentral AS i 2001. I 2018 forventes omsetningen å lande rundt 17 millioner kroner.

Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...<br/>Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email