Vis navigasjon

Gründerpris 2017 – Buskerud Fylkeskommune

Gründerprisen deles ut for tredje gang i år. Den heldige vinner vil motta kr 50.000. Prisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt annerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet.

Partnerskapet for oppfølging av næringsplanen i Buskerud (Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping) legger vekt på å fremme vekstetablerere med innovasjonshøyde.

https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Naringsplan

Gründerprisen vil bidra til å sette fokus på gründernes viktige rolle for   omstilling og nyskaping i næringslivet.

Vellykkede grundere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Buskerud!

Ved vurdering av kandidatene legges følgende kriterier til grunn:

 • Ideen bidrar til utvikling i Buskerud og har et stort verdiskapingspotensial.
 • Bedriftens utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at potensialet for kommersialisering er sannsynliggjort eller realisert.
 • Bedriftens virksomhet er bærekraftig i miljømessig forstand.
 • Bedriften har vilje og evne til å skape arbeidsplasser i fylket.

Kandidatene vurderes av en uavhengig jury bestående av følgende representanter:

 • Fra Innovasjon Norge – Buskerud og Vestfold
 • Henning Thorsen – Daglig leder i Termowood og seriegründer
 • Gro Krogh Sørensen Moen – Etablererveileder – Buskerud Næringshage

Alle kan foreslå kandidater til prisen, og begrunnede forslag sendes: postmottak@bfk.no Merk e-posten med Gründerprisen 2017.

Frist for innsendelse av forslag er 1. oktober.

Prisen deles ut på Buskerud fylkeskommune sin prisaften på nyåret 2018.

Forslag skal være gitt på max en A4-side og inneholde følgende opplysninger:

 • Navn, adresse, kontaktperson og evt.org.nr på bedrift.
 • Beskrivelse av ideen, gjerne med henvisning til nettside hvis dette finnes.
 • Beskrivelse av potensiale for kommersialisering og nye arbeidsplasser
 • Egen begrunnelse for forslaget
Print Friendly, PDF & Email
Likte du det du leste? Del det med de du kjenner...
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone